Normes

El compliment de la normativa és obligatori tant per qui contracte els serveis com pels que facin ús de les instal·lacions.

 

 • Per a reservar la sala, s’ha d’escollir una data i fer una pre-reserva amb una paga i senyal de 100€, la qual es podrà fer, mitjançant pagament per la web amb tarjeta de crèdit o mitjançant transferencia bancària. Una vegada s’hagi rebut el depòsit la sala queda automaticàment reservada. La diferencia s’abonarà en efectiu el dia de l’event.

 

 • S’abonarà 100€ en concepte de fiança que es retornarà dins els 5 dies hàbils següents si no es detecta cap desperfecte en el local i s’hagin complert les normes.

 

 

 • Per anular una reserva s’ha de avisar amb un temps màxim de 72 hores d’antelació. No es farà devolució dels diners, en aquest cas es tramitarà un canvi de data.

 

 

 • Si ha contractat algún servei extra, s’ haurà d’abonar  amb  72 hores d’antelació

 

 

 • El local ha de quedar en les mateixes condicions en les que s’ha contractat. Tot el que es porti per a realizar la reunió/festa, s’haurà de recollir, endressar i tirar les escombraries al contenidor al carrer. S’ha de deixar la sala amb les mateixes condicions en que la vareu trobar. En cas contrari, es cobrarà 30€ de servei de neteja.

 

 

 • No és permès fumar dintre la sala.

 

 

 • La porta del local ha d’estar permenentment tancada. No es pot estar a la sortida del local, fent soroll, ja que s’ha de respectar el descans dels veïns.

 

 

 • Les festes on hi hagi menors d’edat, haurà d’haver un adult que es responsabilitzi d’ells.

 

 

 • Els menors d’edat no podrán consumir alcohol dins del local.

 

 

 • S’ha de respectar les normes d’ús del parc de boles i les demés instal·lacions. És exclusivament per nens de 3 a 12 anys.

 

 

 

 • ESPAI CAMALEÒNIC no es fa responsable dels artices i objectes que s’hagin oblidat en el local.

 

 

 • ESPAI CAMALEÒNIC no es fa responsable posibles accidents i lesions per una no bona utilització de les instal·lacions.

 

 

 • La persona que lloga la sala es fa responsable dels posibles desperfectes que es pugui ocasionar durant la celebració i de la falta d’algún objecte.

 

 

 • No està permes portar cap aparell de música adicional ni utilizar micròfon ni karaoke.

 

 

 • Esta prohibit enganxar celo, xinxetes, blutac, silicona a les parets i sostre.